Mgr. Patrik Altner

Členem advokátní komory jsem od roku 2013, kdy jsem navázal na rodinnou tradici svého otce, renomovaného advokáta JUDr. Zdeňka Altnera.

Byl to právě můj otec, který mě vedl nejprve během koncipientské praxe, následně v začátcích samostatné advokátní kariéry a poskytl mi celou řadu cenných rad a doporučení. Z mnohých rad čerpám dodnes, ale rozšiřuji je o nové výklady a zkušenosti, které jsem získal během výkonu advokacie.

Po jeho smrti pokračuji ve 22 let trvajícím soudním sporu s bývalou vládní politickou stranou ČSSD. 

Před vlastní advokátní praxí jsem působil u soudu a v několika renomovaných advokátních kancelářích, ve kterých jsem získal řadu cenných zkušeností ze všech právních odvětví.      

V současné době se specializuji zejména na právo občanské, trestní právo, právo nemovitostí a obchodní právo.